Cerere GDPR

  Drepturile persoanei vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor

  In calitate de persoana vizata, aveti drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectam de la dumneavoastra:

  - Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare;
  - Dreptul de avea acces la datele cu caracter personal prelucrate;
  - Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  - Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
  - Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;
  - Dreptul la portabilitatea datelor;
  - Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor;v
  - Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii de Protectie a Datelor (ANSPDCP);
  - Dreptul de a va adresa instantelor de judecata.